18850218 - Väderleken

Väderleken har under dagens lopp alltmera iklädt sig vinterdrägten med snöyra och 4 graders köld.Gotlands Tidning.
Onsdagen den 18 februari 1885.
N:r 14
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24.
Tjugusjette årgången.
Ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.