18850221 - Borgenärerna

Borgenärerna uti hr konsuln och riddaren Rudolf Cramérs konkursboets kontor här i staden lördagen den 28 i denna månad kl. 4 e.m. för att höras öfver åtskilliga konkursboet rörande ärenden.
Visby den 12 februari 1885.
Konkursförvaltningen.Gotlands Tidning.
Lördagen den 21 februari 1885.
N:r 15
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24.
Tjugusjette årgången.
Ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.