18850221 - Sökande till ledigblifna häradsskrifvaretjensten

Sökande till ledigblifna häradsskrifvaretjensten i Gotlands norra fögderi äro:
T. f. Amanuensen i kammarkollegium And. Lennart von Hedenberg.
Amanuensen i kammarkollegium Oscar Maurits Rörström.
Stadskassören J. G. Frendin.
Kronolänsmannen, t. f. häradsskrifvaren C. J. Nordahl.
T. f. häradsskrifvaren i Stockholms län M. Eriksson.
Landskontoristen i Skaraborgs län Fredrik Vilhelm Silfverhjelm.
Landskontoristen i Kalmar Daniel Oscar Linden, och
e. o. Landskontoristen i Östergötland län Samuel Hedborn.
Vid uppgjort förslag till tjensten återbesättande har Kon. Bef:de i länet uppfört;
i första rummet; stadskassören J. G. Frendin,
i andra rummet; kronolänsmannen C. J. Nordahl (med förord) och
i tredje rummet; Landskontoristen D. O. Linden.Gotlands Tidning.
Lördagen den 21 februari 1885.
N:r 15
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24.
Tjugusjette årgången.
Ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.