18850221 - Holmstrupska kapellets

Holmstrupska kapellets aftonunderhållningar å Stadshotellets schweizwei upphöra med inst. måndagsafton, hvarefter h:r Holmsrup och fru Hummel afresa till Eskilstuna. Man har dock hopp om, att sällskapet, förstärkt till antalet, återkommer för att i sommar utföra musik i paviljongen.Gotlands Tidning.
Lördagen den 21 februari 1885.
N:r 15
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24.
Tjugusjette årgången.
Ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.