18850221 - Spritvaru-aktiebolaget

Spritvaru-aktiebolaget hade förliden lördag bolagstämma under majoren P. F. Ihres ordförandeskap.
Ansvarsfrihet beviljades styrelsen för förvaltningen under förlidet år. Vinsten deraf utgjorde 18,334 kr. 35 öre, af hvilken stämman beslöt att afsätta 10 procent till reservfonden och att öfverskottet skulle utdelas.
Att denna vinst betydligt nedgått visar sig deraf, att, då den 1873-1878 utgjorde 41,222: 55., den nu blef endast ofvannämda 18,334: 35. Detta vill man hänföra såsom ett "glädjande" resultat af superiets och krogrörelses aftagande; men rätta orsaken är nog någon annan, ty nykterhetsvärdshusrörelsen har alldeles icke haft någon framgång.
Bolagets styrelse, h:rr Ihre, Hederstedt, Romdahl, Åckander och Marelius återvaldes, likasom revisoserna, hrr T. Klingwall och J. E. Ihre med suppleanterna Ax. Ekman och Chr. Stenström.Gotlands Tidning.
Lördagen den 21 februari 1885.
N:r 15
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24.
Tjugusjette årgången.
Ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.