18850221 - Fastighetsförsäljning.

Fastighetsförsäljning.

Kapten I. Sellman har tillhandlat sig Klintbergska fastigheten vid skeppsbron med tillhörande stenhuggeri och ångqvarn samt varmbadhus. Köpesumman hålles hemlig.Gotlands Tidning.
Lördagen den 21 februari 1885.
N:r 15
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24.
Tjugusjette årgången.
Ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.