18850221 - Från sjön.

Från sjön.

I Amsterdam hemmahörande ångaren SIRIUS på resa från Reval via Köpenhavn till hemorten med råglast inkom 4 dennes med svår styrbords slagsida till ankars utanför Vamlingbo. Slagsidan afhjelptes med eget manskap och afgick fartyget påföljande dag till destinationsorten.
Skeppet MARIE LOUISE, kapten Ekelund, afseglade d. 14 februari från S:t Thomas till Portoriko för att der intaga sockerlast till Boston.Gotlands Tidning.
Lördagen den 21 februari 1885.
N:r 15
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24.
Tjugusjette årgången.
Ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.