18850221 - Biskopsstolen i Visby.

Biskopsstolen i Visby.

Såsom kandidater till detta embete lär vara påtänkte e. o. professorn vid Lunds universitet P. G. Eklund kontraktsprosten och kyrkoherden i Karlshamn E. H. Rodhe, kontraktsprosten, teol. dokt. A. J. Lyth och e. o. professorn vid Upsala universitet C. J. Norrby.
N. D. A.Gotlands Tidning.
Lördagen den 21 februari 1885.
N:r 15
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24.
Tjugusjette årgången.
Ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.