18850225 - SOFIA

SOFIA anlände till Stockholm i går kl. 4,20 e. m., hindrad af is.Gotlands Tidning.
Onsdagen den 25 februari 1885.
N:r 16
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24.
Tjugusjette årgången.
Ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.