18850225 - Eldsvåda vid norra klinten hos enkan Genberg

Eldsvåda uppkom i går natt å norra klinten hos enkan Genberg, som vaknade då taket stod i full brand. Hon och dottern lyckades rädda sig ut på gården och vid deras rop tillkommo grannarna genom hvilkas raska hjelp elden släcktes, så att brandsignal icke behöfde gifvas; dock blef rummet till tak och väggar betydligt skadadt af elden äfvensom åtskilligt husgeråd.Gotlands Tidning.
Onsdagen den 25 februari 1885.
N:r 16
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24.
Tjugusjette årgången.
Ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.