18850225 - En god affär.

En god affär.

En Handelsbod med godt läge kan få öfvertagas med ett litet kurant lager nu eller den 1 april. Vidare underrättelse hos Fru Vetterlund, herr Alfred Palms hus Visby.Gotlands Tidning.
Onsdagen den 25 februari 1885.
N:r 16
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24.
Tjugusjette årgången.
Ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.