18850228 - Auktion vid Strandgatan.

Auktion vid Strandgatan.

Herr stadsfiskal C. E. Jansson låter i sin egenskap af syssloman i handlanden Gustaf Klintbergs konkursmassa, genom offentlig auktion i huses nr 18 Strandgatan (f. d. Börsen) ingång genom porten vid Mellangatan, tisdagen den 3 mars kl. 10 f. m. till den högstbjudande försälja bemälda massas tillhöriga diverse möbler såsom chiffonier af mahogny, skrifbord, skrifstol, andra stolar, toalettspeglar af mahogny, en kommod, diverse taflor, ett tobaksskrin, flere koffertar samt klädhängare och lampor m. m., åtskilliga köks- och andra hushållssaker, deribland kastruller, grytor, kaffepannor, kaffeqvarn, serveringsbrickor, bleckspann, köttqvarn, brödkorgar, knifställ, bränvinsställ, glas och porslin samt ljusstakar med mera dylikt, något sängkläder och linne, handdukshållare, mattor, ett s. k. väckareur, en barometer, tändsticks- och cigarrställ, en jagtkompass, en hängmatta, ett bättre bakladdningsgevär, ett bössfodral, revolvrar, en patronrem, en hop skrifmaterialier samt ett patronrem, en hop skrifmaterialier samt ett parti hvarjehanda böcker, jämte en mängd annat, som icke så utförligt behöfver upptäknas; och lemnas åt kände, tillförlitlige inropare 2 månaders betalningsanstånd.
Vid samma tillfälle, kl. 12 på dagen, försäljas äfven Klintbergska konkursmassans, bagare Ahlqvists massas samt aflidne smedmästaren P. Grönbergs konkurs- och urarfvabos utestående, osäkra fordringar; skolande inropsbeloppet erläggas kontant vid klubbslaget.
Visby den 23 febr. 1885
Auktionskammaren.Gotlands Tidning.
Lördagen den 28 februari 1885.
N:r 17
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24.
Tjugusjette årgången.
Ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.