18850228 - Auktion i Krysselska huset.

Auktion i Krysselska huset.

På begäran af delägarne i boet after aflidna enkefru Sofia Kryssell, kommer offentlig, frivillig auktion att hållas i Kryssellska huset i närheten af Hästgatan, onsdagen den 11 mars från kl. 10 f. m., hvarvid till den högstbjadande försäljas bemälda den aflidnes här nedan antecknade qvarlåtenskap, näml.: betsade och målade möbler, såsom chiffonier, af alm med innanrede af pyramidek, ett skrifbord, diverse andra bord, soffor, stolar, 1 gungdtol, sängställen, speglar, väggur i fodral, bokhylla, nyckelskåp, en tältsäng för barn samt en bordbänk, koppar- malm- jern- och blecksaker af hvarjehanda slag, likaså glas och porslin, silfverbeslagna sjöskumspipor, ett tobaksskrin, en kikare, en lanterna, en lyftdyna af guttaperka, ett gaskök, en bättre kulbössa, en gevärslåda, en stormangel, en maltqvarn, en slipsten samt åtskilliga träkärl och andra träsaker m. m.; äfvensom ett par hästar, en arbetsvagn, ett par selar, 2:ne harfvar, en mullfösa, en rofrifningsmaskin, jämte mera annat, som ej här blifvit uppräknadt; erhållande kände säkre inropare 2 månaders anstånd med betalningen; andre betale vid anfordran
Visby den 23 febr. 1885
Auktionskammaren.Gotlands Tidning.
Lördagen den 28 februari 1885.
N:r 17
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24.
Tjugusjette årgången.
Ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.