18850228 - Dödsfall.

Dödsfall.

Handl. J. O. Hederstedt afled härstädes i torsdagsafton efter blott då dagars sjukdom, 55 år gammal.
För några år sedan nedlade H. sin minuthandelsaffär och öfvertog Verkställande-direktörskapet i Spritbolaget. Redbarhet och strängt ordningssinne utmärkte den aflidne, som förut blifven enkling nu efterlemnar en son ovh en dotter.
Mjölnaren Lundgren hos fabrikör D. Lang i Kopparsvik, der han tjenat i 22 år, skulle i tisdags ledsaga ein blinde husbonde till staden, och komme ett stycke fram på kopparsviksvägen föll Lundgren plötsligt till marken. Herr Lang, som ej erhöll svar på sin uppmaning till L. att stiga upp, märkte då han sökte lyfta honom att L. varo förmögen att stå, hvarför h:r Lang bar honom till gräsvallen, och genast derpå tillkomne personer funno Lundgren, som var 50 år gammal, död och träffad af hjertslag.Gotlands Tidning.
Lördagen den 28 februari 1885.
N:r 17
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24.
Tjugusjette årgången.
Ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.