18850307 - Tidtabell för Gotlands Jernväg.

 Tidtabell för Gotlands Jernväg.

 Gotlands Tidning.
Lördagen den 7 mars 1885.
N:r 19
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24.
Tjugusjette årgången.
Ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.