18850318 - Hvem skall bli biskop

Hvem skall bli biskop i Visby stift? är en fråga som tyckes sätta de stora tidningarna myror i hufvudet. Varen lugna kära koleger, säger Nisse: "Herran försor nog eftret."Gotlands Tidning.
Onsdagen den 18 mars 1885.
N:r 22
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24.
Tjugusjette årgången.
Ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.