18850321 - Stadsfullmäktigevalet

Stadsfullmäktigevalet i dag utföll sålunda, att trädgårdsmästaren I. May och handlanden R. Wallér erhöllo största röstantalen.Gotlands Tidning.
Lördagen den 21 mars 1885.
N:r 23
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24.
Tjugusjette årgången.
Ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.