18850321 - Tjenstledighet

Tjenstledighet har beviljats löjtnanten Broman att deltaga i nationalbeväringens vapenöpningar under innevarande år för tjenstgöring vid statens jernväg.Gotlands Tidning.
Lördagen den 21 mars 1885.
N:r 23
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24.
Tjugusjette årgången.
Ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.