18850321 - Militärbefälhafvaren

Militärbefälhafvaren öfverste v. Hohenhausen har gjort ansökan om, att under åren 1885-1887 få hyra stadens s. k. biskopshus.Gotlands Tidning.
Lördagen den 21 mars 1885.
N:r 23
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24.
Tjugusjette årgången.
Ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.