18850321 - Konsulatet i Bilbato

Konsulatet i Bilbato sökes af icke mindre än 14 personer, hvarib.and kaptenen H. Lindström härstädes och tullinspektoren v. Schwntz i Burgsvik.Gotlands Tidning.
Lördagen den 21 mars 1885.
N:r 23
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24.
Tjugusjette årgången.
Ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.