18850321 - Ångfartygsbefälhafvare-examen

Ångfartygsbefälhafvare-examen hölls i går vid härvarande navigationsskola, hvarvid mariningeniören O. R. Lundgren var examinator.
Utexaminerade eleverna voro: Jacob Hansson, Daniel Carlissendorff, Sven Anderson, Magnus Jönsson, Janne Petterson, Carl Herman Liljeqvist, Lars Magnus Vengström, hvilka erhöllo betyget "med beröm godkända kunskaper", samt Oskar Vilhelm Klintberg, Ernst Lönngren, Jacob Mathias Victor Vestberg, Henrik Severin Sonesson, Hans Peter Johansson, Hans Patrik Westöö, Anders Magnus Svensson, Hans Jacob Hansson och Anton Adolf Ahlgren med betyget "godkända kunskaper".Gotlands Tidning.
Lördagen den 21 mars 1885.
N:r 23
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24.
Tjugusjette årgången.
Ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.