18850321 - Gotlands-jernvägens

Gotlands-jernvägens inkomster för februari månad utgjorde af
Passagerare m. m. 1884 1,906:- 1885 1,677:05
Gods m. m. 1884 1,460:24 1885 1,755:52
Från årets början 1884 6,635:51 1885 6,634:61Gotlands Tidning.
Lördagen den 21 mars 1885.
N:r 23
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24.
Tjugusjette årgången.
Ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.