18850321 - Från sjön.

Från sjön.

Engelska ångaren WINTHORPE lastad med hvete på resa från Erval till England har under den 17 dennes af isen blifvit satt på grund å Lillegrund öster om Nargö utanför Reval. Bolaget Neptuns Bergningsångare HERMES och POSEIDON hafva tagit ångaren flott och infört den till Reval.
Briggen HILMA, som varit strandad på Öland, har blifvit inbergad till Oskarshamn af NEPTUN.Gotlands Tidning.
Lördagen den 21 mars 1885.
N:r 23
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24.
Tjugusjette årgången.
Ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.