18850324 - Ångaren LYBECK

Ångaren LYBECK lär komma att i morgon afgå från staden af samma namn på resa till Ystad, Karlshamn Visby o. s. v.Gotlands Tidning.
Tisdagen den 24 mars 1885.
N:r 24
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24.
Tjugusjette årgången.
Ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.