18850326 - Riksdagsmännen

Riksdagsmännen d:r Lyth och P. Larsson anlände hit i afton med Sofia.Gotlands Tidning.
Torsdagen den 26 mars 1885.
N:r 24 ½
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24.
Tjugusjette årgången.
Ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.