18850326 - Postångaren SOFIA

Postångaren SOFIA afgår hädanefter tillsvidare från Vestervik till Visby söndagar kl. 5 eftermiddagen i stället för, såsom förut kl. 3 eftermiddagen.Gotlands Tidning.
Torsdagen den 26 mars 1885.
N:r 24 ½
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24.
Tjugusjette årgången.
Ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.