18850326 - Pensionsbeloppet

Pensionsbeloppet till kapten Höggren blef vid kamrarnes gemensamma votering i går med 10 rösters pluralitet bestämdt till 2,500 kr; mindretalet röstade för 3,000 kronor.Gotlands Tidning.
Torsdagen den 26 mars 1885.
N:r 24 ½
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24.
Tjugusjette årgången.
Ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.