18850326 - Inbrottsstöld

Inbrottsstöld föröfvades i söndagsnatt i handlanden G. T. Häggs villa norr om staden, dervid några buteljer dricksvaror tillgrepos. Man tror sig vara brottslingen på spår.Gotlands Tidning.
Torsdagen den 26 mars 1885.
N:r 24 ½
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24.
Tjugusjette årgången.
Ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.