18850326 - Afsked.

Afsked.

Fältkamreraren C. A. Ljungholm har på ansökan erhållit afsked.Gotlands Tidning.
Torsdagen den 26 mars 1885.
N:r 24 ½
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24.
Tjugusjette årgången.
Ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.