18850326 - K. Vitterhets- historie- och antiqvitetsakademien

K. Vitterhets- historie- och antiqvitetsakademien har kallat d:r P. A. Säve till hedersledamot.Gotlands Tidning.
Torsdagen den 26 mars 1885.
N:r 24 ½
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24.
Tjugusjette årgången.
Ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.