18850326 - Från sjön.

Från sjön.

Ångaren ATLAS har tagits af grund och blivit införd till Bergqvara af bergningbolaget Neptuns ångare.
Angående ångaren GRIPENSTEDT har ännu ingen underrättelse ingått.
Skonerten LARS, kapt. Hultman, har i fredags anländt till Lybeck.Gotlands Tidning.
Torsdagen den 26 mars 1885.
N:r 24 ½
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24.
Tjugusjette årgången.
Ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.