18850328 - Död.

Död.

Tillkännagifves att arbetaren Johan Erik Lysholm efter ett långvarigt lidande stilla afled i Fole den 21 mars 1885, i en ålder af 82 år; sörjd af hustru, barn och gamla vänner.
Sv. Ps. 482.Gotlands Tidning.
Lördagen den 28 mars 1885.
N:r 25
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24.
Tjugusjette årgången.
Ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.