18850328 - Uppbördsstämma.

Uppbördsstämma.

För uppbärande af Tomthyror och Arrenden till Visby stad för år 1884 komma uppbördsstämmor att förrättas å rådhuset måndagen den 30 dennes, kl. 3-7 e. m. för tomthyror inom staden, och tisdagen den 31 dennes kl. 3-5 e. m. för tomter och andra lägenheter utom staden, debetsedlarna utdelas på samma ställe fredagen den 27 dennes kl. 3-4 e. m.
Visby den 20 mars 1885.
DRÄTSELKAMMAREN.Gotlands Tidning.
Lördagen den 28 mars 1885.
N:r 25
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24.
Tjugusjette årgången.
Ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.