18850328 - Dödsfall.

Dödsfall.

Förstemaskinisten å ångaren KLINTEHAMN Carlsson afled i onsdags i Stockholm efter en kort tids sjuklighet, allmänt uppmärksammad för sitt vänliga och glada sätt.Gotlands Tidning.
Lördagen den 28 mars 1885.
N:r 25
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24.
Tjugusjette årgången.
Ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.