18850328 - Från sjön.

Från sjön.

Här hemmahörande skeppet MARIE LOUISE har, på resa från Portorico till Boston med socker, blifvit af orkanlika stormar så illa tilltygadt, att det måst anlöpa S:t Tomas, och torde blifva kondemneradt.
Ångaren FREJA återkom hit i går efter lyckade bergningen af Vesterviksångaren ATLAS, som inbogserats till Oskarshamn för att der repareras.
Vesterviksångaren GRIPENSTEDT har den 23 d:s ankommit till Lybeck efter en svår och äfventyrlig resa.Gotlands Tidning.
Lördagen den 28 mars 1885.
N:r 25
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24.
Tjugusjette årgången.
Ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.