18850331 - Auktion å Värdepapper.

Auktion å Värdepapper.

Genom offentlig auktion, som kommer att förrättas å stadens auktionskammare tisdagen den 7 april kl. 12 middagen låter Styrelsen för Gotlands enskilda bank försälja följande i bemälda bank hypoticerade värdehandlingar, näml.: 44 aktier i ångfartygsbolaget Gotland samt tvänne Lotter i här i staden hemmahörande barkskeppet Eugenie, hvarje lott å 2,000 kronor.
Inropen skola betalas kontant!
Visby den 19 mars 1885.
Auktionskammaren.Gotlands Tidning.
Tisdagen den 31 mars 1885.
N:r 26. Tjugusjette årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1886. Herman Byströms ryckeri.