18850331 - Dödsfall.

Dödsfall.

F. löjtnanten och f. engelske vice-konsuln Carl Falk, hvilken på sin tid lät härstädes mycket tala om sig, har den 1:a mars aflidit i Canada, Nordamerika.Gotlands Tidning.
Tisdagen den 31 mars 1885.
N:r 26. Tjugusjette årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1886. Herman Byströms ryckeri.