18850331 - Förordnande

Förordnande har meddelats åt kapten Hj. Hedenblad att förestå artilleribefälhafvare-befattningen fr. o. m. den 28 mars t. o. m. den 19 april, under hvilken tid majoren Schartau är beviljad tjenstledighet.Gotlands Tidning.
Tisdagen den 31 mars 1885.
N:r 26. Tjugusjette årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1886. Herman Byströms ryckeri.