18850331 - Krigstecken.

Krigstecken.

I dag på morgonen passerade ett större antal krigsfartyg styrande söderpå förbi Hoburgen; förmodligen en afdelning af ryska flottan, säger vår korrespondent å Burgsvik.Gotlands Tidning.
Tisdagen den 31 mars 1885.
N:r 26. Tjugusjette årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1886. Herman Byströms ryckeri.