18850331 - Stort fastighetsköp.

Stort fastighetsköp.

Den betydliga egendomen, som åt Brunkebergstorg bär numren 16, 18 & 20 och åt norra Smedjegatan numren 15 & 17 är enligt D. N. af öfverste E. Ribbing för 625,000 kr. såld till regementsläkaren E. Leijer numera bosatt i hufvudstaden.Gotlands Tidning.
Tisdagen den 31 mars 1885.
N:r 26. Tjugusjette årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1886. Herman Byströms ryckeri.