18850402 - Ytterligare krigstecken.

Ytterligare krigstecken.

Ryske ministern i London har till engelska regeringen aflemnat sitt rapellbref och afrest säger ryktet.Gotlands Tidning.
Torsdagen den 2 april 1885.
N:r 26 ½. Tjugusjette årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1886. Herman Byströms ryckeri.