18850402 - Grafvårdsskändarne

Grafvårdsskändarne fortsätter sina våldsgerningar. Notten till i går nedbrötos återigen tre nya grafvårdar och af spåren i marken synes, att ogerningsmännen äro desamma som begått föregående dåden.Gotlands Tidning.
Torsdagen den 2 april 1885.
N:r 26 ½. Tjugusjette årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1886. Herman Byströms ryckeri.