18850402 - Till Alfva Sparbanks Direktion!

Breflåda.
Till Alfva Sparbanks Direktion!

Då vi ännu icke efter flere skrifvelser kunnat erhålla liqvid för eder annons i oktober 1884, hvari efterlyses sparbenksboken n:r 130, belöpande sig nu kosnaden med portoafgiften till 2 kr. 16 öre, så återstår endast att på detta att erinra Eder om denna skyldighets fullgörande-Gotlands Tidning.
Torsdagen den 2 april 1885.
N:r 26 ½. Tjugusjette årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1886. Herman Byströms ryckeri.