18850404 - Till medlemmar

Till medlemmar af ångfartygsbefälhafvarsällskapet hafva, enligt Stockholms Dagblad, befälhafvarne å bergningsbolagets Neptun ångbåtar I. Wright å "Neptun", F. E. Höjer å "Eol" och I. B. Torén å "Hero" blifvit invalde.Gotlands Tidning.
Lördagen den 4 april 1885.
N:r 27. Tjugusjette årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1886. Herman Byströms ryckeri.