18850404 - Telegrafverket.

Telegrafverket.

Ingeniören P. J. Lutteman har blifvit befordrad till kommissarre vid Stockholms centraltelegrafstation, enligt hvad Aftonbladet uppgifver.Gotlands Tidning.
Lördagen den 4 april 1885.
N:r 27. Tjugusjette årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1886. Herman Byströms ryckeri.