18850404 - Prins Carl

Prins Carl har i Konstantinopel insjuknat i tyfusfeber. Konungen och drottningen afreste af denna anledning i onsdags med extra tåg till Konstantinopel dit de tros anlända den 8 dennes.
Senaste underrättelser, meddelade genom Posttidningen, ingifva hopp om en önskvärd lycklig öfvergång.
Sjukdomen har varit utan särskildt oroande symptom. Temperaturen växlar mellan 39 och 40 grader, ingen yrsel har ägt rum, krafterna voro ej medtagna och natten till onsdagen har varit jämförelsevid god. Den ansedde tyske läkaren doktor Muschjig, som sköter prinsen, har meddelat, att de fall af tyfusfeber, som detta år förekommit i Konstantinopel, nästan alltid slutat lyckligt, men att en så allvarsam sjukdom alltid ingifver farhågor.Gotlands Tidning.
Lördagen den 4 april 1885.
N:r 27. Tjugusjette årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1886. Herman Byströms ryckeri.