18850404 - Bedräglig gäldenär.

Bedräglig gäldenär.

Handl. C. E. Plantin i Landskrona (Gotländing), som åtalats för bedrägeri mot borgenärer i konkurs, har i brist på bevis frikänts från bedrägeri, men dömts för uppenbar vårdslöshet till 6 månaders fängelse.
(Aftbl.)Gotlands Tidning.
Lördagen den 4 april 1885.
N:r 27. Tjugusjette årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1886. Herman Byströms ryckeri.