18850409 - Ångaren Gotland

Ångaren Gotland, kapten Sundelin, afgick i går afton till Stockholm, dermed öppnande årets sommartrafik häremellan och fastlandet.Gotlands Tidning.
Torsdagen den 9 april 1885.
N:r 28 ½. Tjugusjette årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1886. Herman Byströms ryckeri.