18850409 - Profresa

Profresa försiggick i går med ångaren "Visby", dervid såsom besigtningsmän fungerade kapt:ne V. Svensson och G. Thomson samt förste maskinisten Hedman, och befanns allt vara i föreskrifven tillbörlig ordning.Gotlands Tidning.
Torsdagen den 9 april 1885.
N:r 28 ½. Tjugusjette årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1886. Herman Byströms ryckeri.