18850409 - Prins Carls sjukdom.

Prins Carls sjukdom.

Från Konstantinopel telegraferades förliden torsdags afton:
Benägenhet för dåsighet har inträdt, och prins Carl har en känsla af mattighet. Dock anses ej detta vara oroande symptom. Temperaturen 39,80, pulsen 84.D.
Ett i fredags förmidd. anländt telegram meddelar: I öfverensstämmelse med sjukdomens framåtskridande äro vissa sjukdomssymptom mera framträdande, såsom större gasfylnad i magen och torra läppar. Deremot är dåsigheten mindre i dag än i går. Temperaturen 39 grader, pulsen 88. Läkaren nöjd.
Enligt ett senare ingånget telegram från Konstantinopel befann sig prins Carl bättre.
Konungen och drottningen anlände på torsdagen e. m. till Helsingör och fortsatte genast sin resa.
Sultanen har sändt en jakt till Varna för att afbemta konungen och drottningen af Sverge-Norge.Gotlands Tidning.
Torsdagen den 9 april 1885.
N:r 28 ½. Tjugusjette årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1886. Herman Byströms ryckeri.